Home » Werkgever » Informatie werkgevers

Informatie werkgevers

Zola is er voor u

Zola richt zich op organisaties die deskundige begeleiding willen op het gebied van een proactief personeelsbeleid, mobiliteitsvraagstukken en loopbaanadvies.

Uw organisatie beschikt natuurlijk over het vermogen om zich soepel en snel aan te passen aan de veranderde omgeving. Die flexibiliteit is ook eigenlijk een strikte voorwaarde om als bedrijf te kunnen groeien waar het kan en te kunnen krimpen waar het moet.

Daarvoor heeft u uitstekende medewerkers in dienst, die hun functies op adequate wijze vervullen. En u weet dat het belangrijk is dat zij hun kennis en hun vaardigheden op peil houden. Maar met een deskundig personeelsbeleid alleen en dito training en opleiding bent u er niet. Niet meer!

Misschien is het u al eens opgevallen dat u medewerkers in dienst hebt die niet meer of slechts ten dele bijdragen aan de resultaten. Voor u, maar ook voor deze medewerkers is het dan beter dat zij hun loopbaan op een andere plek in uw organisatie voortzetten. Of misschien is overstappen naar een andere werkgever een betere optie. Zeker wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat zij niet meer echt meetellen en buiten spel komen te staan moet u iets doen. Want medewerkers die zich niet meer op hun plek voelen, presteren minder, worden ongelukkig en kosten u geld. Als werkgever moet u bij herplaatsing en reïntegratie bovendien voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter, dat vraagt om tijdige en adequate acties. Want daarmee voorkomt u loonsancties die u veel geld kunnen kosten.

Natuurlijk dragen ook werknemers verantwoordelijkheid als het gaat om hun plek op de arbeidsmarkt. Zo zouden zij zich veel beter kunnen en moeten voorbereiden op de flexibele arbeidsmarkt die ontstaat en de tijdelijke arbeidscontracten die dat met zich meebrengt. De werkgever kan hierin een belangrijke rol spelen door medewerkers te ( laten) trainen en- bovenal!- te voorkomen dat zij in de WW belanden. Want het eerste half jaar WW is voor uw rekening!

Als goed werkgever draagt u vanzelfsprekend uw verantwoordelijkheid en voorziet u in de behoefte aan een tijdige en effectieve oplossing voor uzelf en voor uw medewerkers.  Zola biedt de ondersteuning die u zich wenst, maken uw intenties tot resultaat waardoor u veel geld kunt besparen.

Zola is thuis in de complexe wereld materie van mobiliteitsvraagstukken, reïntegratie, loopbaanadvies en alles wat daarmee samenhangt. Wij gaan graag met u in gesprek. Voor een oriënterend gesprek, voor een advies -op- maat, voor een coachingstraject of voor een re-integratietraject.

Zola biedt u een vast aanspreekpunt!

Meer informatie?
Neem contact met ons op!