Home » Loopbaanadvies » Reïntegratie

Reïntegratie

Merel zegt tegen Uil: "Ik ben goed in mijn vak maar dat kan ik niet meer doen. Nu wil ik eigenlijk ook niet meer voor een baas werken. Misschien wil ik wel zelfstandig verder. Is dat een goed idee?"

Uil stelt voor: "Met deskundig advies en professionele ondersteuning kom je er snel genoeg achter of ondernemen iets voor jou is."

Reïntegratie 2e spoor

Een zieke medewerker betekent voor u als werkgever dat u te maken krijgt met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht u alles te doen om te voorkomen dat er langdurig ziekteverzuim ontstaat.

Primaire doelstelling is natuurlijk  de werknemer zo snel als mogelijk en verantwoord is weer terug te krijgen op zijn of haar plek in de organisatie. Lukt dit niet (meer), dan moet je als werkgever onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige organisatie, dit wordt het eerste spoor genoemd. Het tweede spoor betreft alle inspanningen die erop gericht zijn om een werknemer een functie buiten de huidige organisatie te laten vinden. Het is zowel voor de werknemer als ook voor u van groot belang dit traject snel in te zetten en tot een goed einde te brengen.

Zola biedt zowel werkgever als de medewerker ondersteuning en advies bij uw aanpak ziekteverzuim en met name ook op het gebied van reïntegratie tweede spoor.

Reïntegratie 2e spoor bij een zieke medewerker is aan de orde als:

  • Uw medewerker langdurig ziek is.
  • Vastgesteld is dat terugkeer van uw medewerker naar de eigen functie om medische reden niet meer mogelijk is.
  • Vastgesteld is dat u als werkgever geen (ander) passend werk kunt aanbieden binnen uw eigen organisatie.

Zola helpt u graag op weg.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!