Home » Werkgever

Werkgever

Adelaar zegt somber tegen Uil: " De crisis heeft me te pakken. En nu moet ik afscheid nemen van mijn medewerkers. Wat kan ik nu het beste voor hun doen?"
"Tja", zegt Uil", zoek deskundige begeleiding voor je medewerkers. Zodat ze op weg geholpen worden om van lijden naar leiden te komen."

Uw organisatie heeft behoefte aan deskundig advies over loopbaanbegeleiding en mobiliteitsvraagstukken? U wilt meer weten over onderwerpen als outplacement, coaching en reïntegratie? De professionals van Zola hebben voor u antwoorden beschikbaar. Met ons advies op maat komt u gegarandeerd verder.

Meer informatie hierover vindt u onder Loopbaanadvies. Wij nodigen u van harte uit!

De praktijk van alledag

Organisaties ontwikkelen zich in een rap tempo. Het ene moment is het innoveren, het andere moment saneren. In het geval van saneren kan er sprake zijn van gedwongen ontslag en in het geval van innoveren is investeren in de ontwikkeling van medewerkers van belang.

De mensen in uw organisatie ontwikkelen zich ook. Voor uw organisatie is dat doorgaans zeer welkom – en zelfs wenselijk! Want het creëert de mogelijkheid om uw medewerkers flexibel in te zetten.

Innoveren en saneren zijn voor uw medewerkers echter externe factoren, waarop zij geen invloed hebben. Althans, zo wordt het door de meeste ervaren. Er zal dan ook niet altijd begrip zijn voor de wijzigingen die u in uw organisatie wilt doorvoeren en wellicht ontstaat zelfs weerstand. U zult hier op verantwoorde wijze mee moeten omgaan.

Persoonlijke factoren van de medewerkers spelen natuurlijk ook een rol. Iemand wordt ziek en kan daardoor zijn functie niet meer uitoefenen. Of de ene medewerker verkeert in een rustig vaarwater terwijl een andere medewerker juist in een turbulente periode verkeert. Ook de levensfase van de medewerker speelt een rol.

Dit zijn voor u als werkgever externe factoren. En voor je het weet ontstaat door deze externe factoren een probleem. Dan ligt er bij een medewerker ‘ineens’ een dreigende burnout of een naderend arbeidsconflict op de loer. Soms werkgerelateerd en soms zelfs niet eens. Of u wordt als werkgever met een loonsanctie geconfronteerd bij onvoldoende of te laat ingezette acties voor de zieke medewerker.

Het zijn hoe dan ook dynamische processen waar u iets mee moet en waarbij interventie
door een onafhankelijke deskundige het verschil kan maken.

ZOLA maakt dat verschil voor u.

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op!