Home » Disclaimer

Disclaimer voor Zola-advies.nl en Zola-advies.com


Zola-advies (Kamer van Koophandel: 55061842), hierna te noemen Zola-advies, verleent u hierbij toegang tot Zola-advies.nl en Zola-advies.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zola-advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zola-advies.

Beperkte aansprakelijkheid

Zola-advies spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zola-advies.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zola-advies.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zola-advies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.